Call us: 055 889 89 89 Email: support@myshops.az

MyShops Şirkəti Azərbaycan Respublikası Sənaye və Ticarət palatasının üzvü oldu

media

5 Mart 2020 -ci ildə MyShops Şirkəti Azərbaycan Respublikası Sənaye və Ticarət palatasının üzvü oldu

Azərbaycan Respublikası Ticarət və Sənaye Palatası (Azərbaycan Respublikası TSP və ya Palata) mənfəətə iddiası olmayan, Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyatının inkişafına yardım edən müstəqil, qeyri dövlət ictimai təşkilatdır.

Yaradılıb 1922-ci ildə

Azərbaycan Respublikası TSP-nin fəaliyyəti Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilə, Nizamnamə və özünün yuxarı orqanı ilə həyata keçirilir.

Azərbaycan Respublikası TSP mülikyyət forması, tabeçiliyi və Respublika ərazisində yerləşmə yerindən asılı olmayaraq müəssisə, birlik, təşkilatlar, sahibkarlar və onların birlikləri ilə, eləcə də başqa dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların sahibkarları ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir.

Azərbaycan Respublikası TSP sahibkarların marağını dövlət və onun orqanları, eləcə də sosial tərəf müqabili olan zəhmətkeşlərin təşkilatları ilə münasibətdə qoruyur.

Azərbaycan Respublikası TSP öz funksiyalarını müstəqil və yaxud republika bölgələrində və xaricdə yaradılmış öz müəssisə, təşkilat və birlikləri vasitəsilə həyata keçirir.

Azərbaycan Respublikası TSP hüquq şəxsdir, ayrıca mülkiyyətə malikdir, öz adından əmlak və qeyri-əmlak hüquqları əldə edə bilər, vəzifələr daşıya bilər, məhkəmə, arbitraj və münsiflər məhkəməsində iddiaçı və cavabdeh ola bilər.

Xarici-iqtisadi - ticarət nümayəndə heyətlərini, xarici işgüzar dairələrin və ictimai təşkilatların ayrı-ayrı nümayəndələrini dəvət və qəbul edir, öz təmsilçilərini, iqtisadi-ticarət nümayəndə heyətlərini xaricə göndərir, iqtisadi məsələlər üzrə sərgilər, işgüzar görüşlər, simpoziumlar, konfrans və konqreslər, işgüzar turlar və turizm səfərləri təşkil edir.

 

  • Mar 05, 2020
  • Comments: 0
Comments: 0
No comments
Leave a Reply

Your email address cannot be published. Required fields are marked*